Podstawowe zasady optymalizacji strony internetowej – SEO

W dotarciu ze swoją ofertą do jak najszerszej grupy klientów, pomaga pozycjonowanie przez wyszukiwarkę. Dlatego warto skupić się na początku na podstawowych zasadach optymalizacji strony internetowej (SEO – Search Engine Optimization).

Metatagi
Pomagają w szybki sposób zaklasyfikować stronę internetową wyszukiwarką. Do niego zaliczyć można: tytuł strony internetowej – title, skrócony opis strony www – meta “description”, słowa kluczowe – meta “keywords”, ale również inne dodatkowe metatagi.

Tytuł
Główny tytuł zamieszczamy w znaczniku <h1>. Powinien on składać się z naszej najmocniejszej frazy kluczowej. W konkretny i krótki sposób powinien oddawać poruszany temat.

Słowa kluczowe
W tekście powinny występować słowa kluczowe, wskazane jest powtarzanie ich 2 lub 3 razy. Służy to do tego, aby wyszukiwarka dokładnie wiedziała jaki temat jest poruszany. Pozwoli to później lepiej polecać nasz tekst.

Narzędzia analityczne
Stosowanie słów kluczowych powinno jednak zacząć się od zdobycia informacji, jakie one są. Można sobie pomóc wykorzystując do tego różnorodne programy analityczne. Wskażą one czy dana fraza ma “ma potencjał SEO” .

Przyjazna forma wizualna tekstu
Do podzielenia tekstu i wyszczególnienia najważniejszych fraz, służą nagłówki ze specjalnym znacznikiem od H1 do H6.

Zoptymalizowanie grafiki
Należy pamiętać by podczas wyboru grafiki, w okienku “alternatywny tekst” wstawić tytuł naszego tekstu z frazami kluczowymi.