Aplikacje WEB

Aplikacje WEB to nowoczesne narzędzia internetowe, oferujące wiele ciekawych, zróżnicowanych i przydatnych funkcji. Są one dostępne dzięki przeglądarce, jednak nie można mylić ich ze stronami internetowymi.

Spośród najbardziej popularnych aplikacji WEB można wyróżnić platformy e-learningowe, systemy B2B, systemy CRM oraz ERP. Ich zawartość jest determinowana przez to, jakie mają spełniać funkcje, a zakres ich wykorzystania może być niezwykle szeroki.
Niezwykle często wykorzystywane są one przez osoby prywatne – poprzez zawarcie w nich treści różnego typu. Odbiorcy zainteresowani daną tematyką mogą wykupić dostęp do platformy i po otrzymaniu danych do logowania będą mogli korzystać z zawartej tam wiedzy. Także firmy, prowadzące działalność typu B2B, często decydują się na stworzenie tego typu aplikacji, Usprawniają i ułatwiają one bowiem sprzedaż i kontakt z klientami.
Z aplikacji internetowych można korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci i posiadającego wgraną przeglądarkę stron www. Nie ma potrzeby wgrywania dodatkowych komponentów.